Vigtige datoer

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser – Sygedagpengesatser – Diskonto – Befordringsgodtgørelse – Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

April 2023

01/04: Nyt skatteår starter
11/04: A-skat / AM bidrag
19/04: Lønsumsafgift - Samlet betaling
20/04: B-skat / AM bidrag
25/04: Månedsmoms - Listeang. marts/1. kvt. 
30/04: A-skat store virksomheder./Årsrapport til erhvervss. (indk. udløb 31/10)

Marts 2023

01/03: Moms 2. halvår 22/okt. kvt. 22
10/03: A-skat og AM bidrag
20/03: Acontoskat, ordinær og frivillig, selskaber, B-skat/AM bidrag
24/03: Månedsmoms - Listeang. feb.
31/03: Årsrapport til erhvervss. (indk. udløb 30/09)

Februar 2023

01/02: Frivillig selskabsskat 2022
06/02: ATP
10/02: A-skat og AM bidrag
20/02: B-skat og AM bidrag 
22/02: Månedsmoms - Listeangivelse jan
28/02: A-skat store virksomheder, Årsrapport til erhvervss. (indk. udløb 31/08), 

Januar 2023

16/01: A-skat og AM bidrag - Lønsumsafgift
20/01: B-skat/AM bidrag - Samlet betaling
25/01: Månedsmoms - listeang. dec/ 4. kvt.
31/01: A-skat store virksomheder, årsrapport til erhvervss. (indk. udløb 31/07),