Vigtige datoer

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser – Sygedagpengesatser – Diskonto – Befordringsgodtgørelse – Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

Juni 2022

01/06: Tilb.bet. rentefri A-skattelån ansøgt pr. 9/4 - 7/5 2021, Moms jan. kvt.
10/06: A-skat/AM
15/06: Feriepenge, lønpe. senest 31/5 
27/06: Månedsmoms - Listeang. maj
30/06:  Feriepenge, lønpe.senest 15/6, A-skat store virksomheder, Årsrapport til erhvervss. (indk. udløb 31/01), Selvangivelse selskaber(indk. udløb 31/12)

Maj 2022

02/05: Ændring årsopgørelse personer 2021
09/05: ATP
10/05: A-skat/AM
16/05: Feriepenge, lønpe. senest 30/4 - Etableringskonto
20/05: B-skat/AM bidrag. 
25/05: Månedsmoms - Listeang.april
30/05:  Feriepenge, lønpe.senest 15/5, A-skat store virksomheder, Årsrapport til erhvervss. (indk. udløb 31/12), Selvangivelse selskaber(indk. udløb 30/11)

April 2022

01/04: Tilb.bet. á rentefri momslån ans.per. 17.11 - 18.12.20/ Tilb.bet. á rentefri momslån ans.per. 5.5.-16.6.20/Tilb.bet. á rentefri A-skattelån ans.per. 8.3-8.4.21/Tilb.bet. á rentefri momslån ans.per.17.3-14.4.21

11/04: A-skat/AM bidrag
19/04: Lønsumsafgift – Feriepenge, lønpe. senest 31/3 – Samlet betaling.

20/04: B-skat/AM bidrag
25/04: Månedsmoms - listeang. marts./1. kvt. 
29/04: Feriepenge, lønpe.senest 15/4 - A-skat store virksomheder.
30/04: Årsrapport til erhvervss. (indk. udløb 30/11) --selvangivelse selskaber(indk. udløb 31/10)

Marts 2022

01/03: Moms 2. halvår 21/okt. kvt. 21

10/03: A-skat/AM bidrag
15/03: Feriepenge, lønpe. senest 28/2

21/03: Acontoskat, ordinær og frivillig. selskaber / B-skat/AM bidrag
25/03: Månedsmoms - listeang. feb.
31/03: Feriepenge, lønpe.senest 15/3 - A-skat store virksomheder. årsrapport til erhvervss. (indk. udløb 31/10) --selvangivelse selskaber(indk. udløb 30/9)

Februar 2022

01/02: Firvillig selskabsskat 2021

10/02: A-skat/AM
15/02: Feriepenge, lønp. senest 31/1

21/02: B-skat/AM bidrag
25/02: Månedsmoms - listeang. jan.
28/02: Selvangivelse selskaber(indk.udløb 31/8) A-skat store virksomheder, Feriepenge - lønp. senest 15/2, Årsrapport til erhvervsstyrelsen (indk. udløb 30/9)

Januar 2022

17/01: Lønsumsafgift - Feriepenge, lønpe. senest 31/12, A-skat / AM bidrag

20/01: B-skat og AM bidrag
25/01: Månedsmoms – Listeang. 4. kvt. / dec.

31/01: Feriepenge, lønperiode slut senest 15/01, A-skat store virksomheder. Årsrapport til Erhvervsstyrelsen(indk. udløb. 31/8)
31/01: Selvangivelse selskaber(indk.udløb 31/7) A-skat og AM bidrag vedr. maj 21
Godt at vide

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser – Sygedagpengesatser – Diskontoen – Befordringsgodtgørelse – Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

Vigtige datoer

Her finder du bl.a. datoer for indbetaling af A-skat – Lønsumsafgift – Månedsmoms – A-skat og AM bidrag lønmodtagere – B-skat m.v.

Update

Her finder du aktuelle oplysninger som bl.a. kan være hvilke krav skat stiller til dit kørselsregnskab, ny ferielov, afskaffelse af IVSér m.v.