Vigtige datoer

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser – Sygedagpengesatser – Diskonto – Befordringsgodtgørelse – Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

Marts 2021

01/03 Moms 1.+2. halvår 2020 / juli + okt. kvt. 2020

10/03 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere febr.

15/03 Feriepenge, lønperiode slut efter 16/2

16/03 A-skat store virksomheder vedr. sep.20

22/03 B-skat / AM bidrag

22/03 Acontoskat, ordinær og frivillig selskaber

25/03 Månedsmoms – Listeangivelse febr.

31/03 Feriepenge, lønperiode slut senest 15/3

31/03 A-skat + AM bidrag lønmodtagere (store virksomheder)

31/03 A-skat + AM bidrag vedr. sep. 20

31/03 Årsrapport til Erhvervsstyrelsen (regnskabsafslutning 31/10)

31/03 Selvangivelse selskaber (regnskabsafslutning 30/9)

April 2021

12/04 A-skat + AM bidrag lønmodtagere marts

14/04 Samlet betaling / barsel

15/04 Lønsumsafgift – Feriepenge, lønperiode slut efter 16/3

20/04 B-skat/AM bidrag

26/04 Månedsmoms – Listeangivelse marts / 1. kvt.

29/04 Feriepenge, lønperiode slut senest 15/4

29/04 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store virksomheder).

30/04 Årsrapport til Erhvervsstyrelsen (regnskabsafslutning 30/11)

30/04 Selvangivelse selskaber (regnskabsafslutning 31/10)

Maj 2021

03/05 Ændring årsopgørelse personer 2020
07/05 ATP
10/05 A-skat + AM bidrag lønmodtagere april
12/05 Feriepenge, lønperiode slut efter 16/4

17/05 Etableringskonto
17/05 A-skat store virksomheder vedr. okt. 20
20/05 B-skat / AM bidrag
25/05 Månedsmoms – Listeangivelse april
31/05 Feriepenge, lønperiode slut senest 15/5
31/05 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store virksomheder)
31/05 Årsrapport til Erhvervsstyrelsen (regnskabsafslutning 31/12)
31/05 Selvangivelse selskaber (regnskabsafslutning 30/11)
31/05 A-skat + AM bidrag vedr. okt. 20

Godt at vide

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser – Sygedagpengesatser – Diskontoen – Befordringsgodtgørelse – Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

Vigtige datoer

Her finder du bl.a. datoer for indbetaling af A-skat – Lønsumsafgift – Månedsmoms – A-skat og AM bidrag lønmodtagere – B-skat m.v.

Update

Her finder du aktuelle oplysninger som bl.a. kan være hvilke krav skat stiller til dit kørselsregnskab, ny ferielov, afskaffelse af IVSér m.v.