Vigtige datoer

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser – Sygedagpengesatser – Diskonto – Befordringsgodtgørelse – Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

November 2020

09/11 ATP – Feriepenge

10/11 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere okt. Betaling udskydes til 31/05 2021

10/11 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere juni til betaling

15/01 Lønsumsafgift 3.kvartal til betaling

20/11 B-skat / AM bidrag 

20/11 Acontoskat, ordinær og frivillig selskaber

20/11 Rest selskabsskat 2019

25/11 Månedsmoms – Listeangivelse okt.

30/11 A-skat + AM bidrag lønmodtagere (store virksomheder)

30/11 Årsrapport til Erhvervsstyrelsen (regnskabsafslutning 30/6)

30/11 Selvangivelse selskaber (regnskabsafslutning 31/5)

 

December 2020

01/12 Moms juli kvartal 20. Udskudt til 1/3 2021.

10/12 A-skat + AM bidrag lønmodtagere nov.

18/12 Frist for ansøgning af momslån

28/12 Månedsmoms – Listeangivelse nov. 

30/12 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store virksomheder).

30/12 Frivillig forskudsskat 2020, ubegrænset og uden rentetillæg

30/12 Tegning af livs- og pensionsforsikringer

31/12 Årsrapport til Erhvervsstyrelsen (regnskabsafslutning 31/7) 

31/12 Selvangivelse selskaber (regnskabsafslutning 30/6)

Januar 2021

15/01 Lønsumsafgift 4.kvartal

15/01 A-skat + AM bidrag lønmodtagere (store virksomheder) aug.til betaling

18/01 A-skat + AM bidrag lønmodtagere december 

20/01 B-skat / AM bidrag 

20/01 Samlet betaling / barsel

25/01 Månedsmoms – Listeangivelse dec. / 4. kvt. 

29/01 A-skat + AM bidrag lønmodtagere aug.til betaling

31/01 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store virksomheder)

31/01 Årsrapport til Erhvervsstyrelsen (regnskabsafslutning 31/8)

31/01 Selvangivelse selskaber (regnskabsafslutning 31/7)

Godt at vide

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser – Sygedagpengesatser – Diskontoen – Befordringsgodtgørelse – Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

Vigtige datoer

Her finder du bl.a. datoer for indbetaling af A-skat – Lønsumsafgift – Månedsmoms – A-skat og AM bidrag lønmodtagere – B-skat m.v.

Update

Her finder du aktuelle oplysninger som bl.a. kan være hvilke krav skat stiller til dit kørselsregnskab, ny ferielov, afskaffelse af IVSér m.v.