Vigtige datoer

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser – Sygedagpengesatser – Diskonto – Befordringsgodtgørelse – Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

December 2021

01/12: Moms juli kvt.

10/12: A-skat og AM bidrag
15/12: Feriepenge, lønperiode slut efter 16/11.

25/12: Månedsmoms - Listeangivelse nov.
30/12: Feriepenge, lønperiode slut senest 15/12, A-skat store virksomheder.
30/12: Frivillig forskudsskat 2020, ubegrnset og uden rentetillg - Tegn. af livs - og pensionsforsikringer
30/12: A-skat st. virks. - Selvang. selsk. (indk. udlb 30/6)

30/12:Årsrapport til erhvervss. (indk. udløb 30/6) – Selvangivelse selskaber (indk. udløb 31/7)

November 2021

01/11: Tilbagebetaling af rentefrit momslån

08/11: ATP

10/11: A-skat og AM bidrag
15/11: Feriepenge, lønperiode slut efter 16/10.

22/11: B-skat, AM bidrag, Acontoskat, ordinær og frivillig, selskaber - Rest selskabsskat 2020
25/11: Månedsmoms - Listeangivelse okt.

30/11: Feriepenge, lønperiode slut senest 15/11, A-skat store virksomheder.

30/11:Årsrapport til erhvervss. (indk. udløb 30/6) – Selvangivelse selskaber (indk. udløb 31/5)

Oktober 2021

11/10: A-skat/AM bidrag

14/10: Samlet betaling/barsel
15/10: Feriepenge, lønperiode slut efter 16/09. Lønsumsafgift

20/10: B-skat/AM bidrag - Restskat rate 3.
27/10: Månedsmoms(juli). - Listeangivelse sep/3. kvt.

29/10: Feriepenge, lønperiode slut senest 15/10, A-skat store virksomheder,

31/10: Årsrapport til erhvervss. (indk. udløb 31/5) – Selvangivelse selskaber (indk. udløb 30/4)

September 2021

01/09: Moms 1. halvår / april kvt. 

10/09: A-skat/AM bidrag
15/09: Feriepenge, lønperiode slut efter 16/08.

20/09: B-skat/AM bidrag - Restskat rate 2.
27/09: Månedsmoms(juli). - Listeangivelse Aug

30/09: Feriepenge, lønperiode slut senest 15/09, A-skat store virksomheder, Årsrapport til erhvervss. (indk. udløb 30/4)

August 2021

02/08: Selvangivelse selsk. (indk. udløb 28/2 + 31/3).

09/08: ATP
10/08: A-skat/AM bidrag
13/08: Feriepenge, lønperiode slut efter 16/07.
16/08: Lønsumsafgift (årsafgift) – Månedsmoms(juni)

20/08: B-skat/AM bidrag - Restskat rate 1.
25/08: Månedsmoms(juli). - Listeangivelse juli.

31/08: Feriepenge, lønperiode slut senest 15/08, A-skat store virksomheder, årsrapport til erhvervss. (indk. udløb 31/3)

Juli 2021

1/07: Sidste frist for frivillig skat 2020 – udvidet selvangivelse.

12/7: A-skat/AM bidrag
14/7: Samlet betaling/barsel
15/7: Feriepenge, lønperiode slut efter 16/6 – Lønsumsafgift
20/7: B-skat/AM bidrag
26/7: Listeangivelse juni/2. kvt.
30/7: Feriepenge, lønperiode slut senest 15/7,  A-skat store virksomheder.

30/7: Årsrapport til erhvervss.(indk. udløb 28/2) – Selvangivelse selskaber (indk. udløb 31/1)

Godt at vide

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser – Sygedagpengesatser – Diskontoen – Befordringsgodtgørelse – Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

Vigtige datoer

Her finder du bl.a. datoer for indbetaling af A-skat – Lønsumsafgift – Månedsmoms – A-skat og AM bidrag lønmodtagere – B-skat m.v.

Update

Her finder du aktuelle oplysninger som bl.a. kan være hvilke krav skat stiller til dit kørselsregnskab, ny ferielov, afskaffelse af IVSér m.v.