Hvis din virksomhed allerede har modtaget kompensation for tabt omsætning, kan du nu søge om forhøjet kompensation fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021.

Dette skal du bruge:

  • Du skal angive om din virksomhed har mindst én fuldtidsansat målt i årsværk
  • Du skal angive fra hvilken dato, du ønsker at forhøje kompensationen
  • Du skal angive beløbet hver ejer trækker ud af virksomheden i februar 2021.

Mere information

Her kan du søge om forhøjet kompensation, hvis din virksomhed allerede har modtaget kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19-relaterede restriktioner. Du kan kun indsende én ansøgning per virksomhed. I din ansøgning skal du derfor huske at vælge samtlige ejere, der ønsker at søge om den forhøjede kompensation.

Betingelser for at søge
Du skal være opmærksom på følgende, inden du søger den forhøjede kompensation:

  • Per 1. februar 2021 må hver ejer maksimalt tage 23.000 kr. ud af virksomheden pr. måned
    • I de 23.000 kr. indgår ikke AM-bidrag og evt. indbetaling til privat pension. Hver ejer kan dermed tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden, hvis det dækker AM-bidrag eller privat pension.
    • Hvis du som virksomhedsejer har overført likviditet til virksomheden mellem den 9. december 2020 og den 24. februar 2021, må du gerne efterfølgende trække dette beløb ud af virksomheden igen. Det tæller altså ikke med i de 23.000 kr.
  • Modtager du den forhøjede kompensation, kan Erhvervsstyrelsen pålægge din virksomhed revisorbistand. Du vil blive kontaktet via din digitale postkasse.
  • Hvis din virksomhed pålægges revisor, vil 80 % af omkostningerne herved blive dækket, dog maksimalt 8.000 kr.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.